Automobilový osciloskop – rekordér

Přejít na obsah

Texvik DS8

Automobilový osciloskop-rekordér Texvik DS8 s interním napájením aktivních snímačů přímo od přístroje, bez použití dalších napájecích kabelů. Přístroj identifikuje měřicí zařízení (tlakové sondy, proudové převodníky atd.) a načte z něj data pro automatická nastavení kanálu....

Nic není třeba ručně nastavovat, navíc na záznamu kanál příslušně označen a tím je vyloučena chyba při analýze záznamu.

Sloty na vstupech 1-4 jsou určeny pro aktivní snímače a funkční moduly s napájením od přístroje i s automatickou identifikací. Rozsah automatického nastavení lze jednoduše měnit a přizpůsobit dle používaného zařízení a dle preferencí operátoru přístroje. Nastavení programu pro lepší ovládání je rozdělené na globální a operativní, přitom program zachoval již známé uživatelské prostředí. Přístroj identifikuje polohu vstupního atenuátoru 1:1/1:10 a automatický nastaví přepočet hodnoty napětí na kanálech 1–8.

Texvik DS8 je:

kompaktní – 160x160x55 mm;
úsporný – max 300mA USB 5V DC;
rychlý – až 20 MHz vzorkování;
chytrý - automatická nastavení kanalu dle typu prevodníku nebo vstupního atenuatoru.

Rychlost vzorkovaní až 20 MHz při nepřetržitém datovém přenosu a ukládání záznamu na disk, což je unikátní vlastnosti přístroje. Pro počítače se slabšími parametry lze přizpůsobit parametry nahrávaní dle aktuálního měření. Pří prvním spuštění  program  otestuje přenosnou rychlost počítače a navrhne optimální varianty na výběr mezi rychlosti vzorkovaní a datové hloubky digitalizací signálu.

Dvoukanálový elektromagnetický snímač LH

Bezkontaktní snímač LH je určen především pro diagnostiku zapalovací cívky analýzou průběhů primárního proudu cívky a sekundárního napětí. Diagnostickými parametry jsou rovnoměrnost nabíjeni a vybíjeni cívky, doba hoření oblouku a přítomnost nebo absence kmitů po zhasnutí oblouku.

Aktualizace SW (08.06.2019)

Nová verze programu 4.5.6.1 je dostupna ke stažení. Hlavním benefitem je nová funkce Přehled souboru pro snadnou orientaci v nahraných souborech.... V hlavním okně programu se zobrazuje oblast, která je označena kurzorem myši na přehledu souboru. Podrobný popis funkce uveden v uživatelské příručce, kapitola 4.7.4.

Opraveno:
chyba pří otevření starších souboru;

nestabilní identifikace přípojených zařízení za některých okolností, například, při přechodu z jednoho uživatelského přednastavení UP do jiného UP;

uživatelská přednastavení UP pro diagnostiku zapalováni.

Přidáno:
Průvodce připojením pro měření zapalovaní, soubor nápovědný přímo v prostředí programu.

© www.texvik.cz 2005-2019
Návrat na obsah